Rừng thiền Huyền Không

05/03/2013 | Chuyên mục: HƯƠNG BÚT . 2973 Lượt xem

huyenkhong

 

 

 

 

 

 

 

Rừng Thiền an trú ngút non Tây

Sơn Thượng Huyền Không dẫn lối gầy

Cây cỏ sanh duyên thơm đá núi

Hoa Đàm hé nhụy ngát am mây

Sương giăng đầu ngỏ lòng không bận

Gió quyện mành liêu dạ chẳng lay

Về chốn hoang sơ nương cửa Phật

Xuôi thuyền Bát nhã hóa thân này

 

MINH ĐẠO

(nguồn:http://gdptthegioi.org)