Danh mục

 • Cuộc Đời và Hành Trạng của Trưởng Lão Hộ Tịnh (1944-2013)

                - Tôn túc Chứng minh Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế - Nguyên Giám tự chùa Thiền Lâm, thành phố Huế Trưởng lão Pháp danh Hộ Tịnh, thế danh Hồ Ngọc Tịnh; sinh ngày 2 tháng 3 năm 1944 (Giáp Thân)tại làng Thế Chí Tây, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. ...

 • Đại đức Lão Tâm

  Đại đức Lão Tâm thế danh là Võ Hà Thuật, sinh ngày 02 tháng 04 năm 1901 tại xã Bửu Long, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thân phụ là cụ Đốc Phủ Sứ Võ hà Thanh và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Ngạt. Xuất thân từ dòng dõi trâm anh thế phiệt, có nề ...

 • Trưởng lão Pháp Lạc (Mahāthera Dhammosukhamakāmo)

  Trưởng lão Pháp Lạc thế danh Trần Công Khuê, sanh ngày 13 tháng 01 năm 1904 tại xã Bất Nhị, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong gia đình có truyền thống Nho giáo. Ngài là trưởng nam, con của Ông Trần Văn Trác và Bà Phạm Thị Cải. Ngay từ thuở nhỏ, ngài đã được ...

 • Trưởng lão Ẩn Lâm (Arannavasi)

  Trưởng lão có thế danh là Lê Văn Tâm, sinh năm Mậu Tuất (1898) trong một gia đình nông dân tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thân phụ Ngài là cụ Lê Văn Cường, thân mẫu là cụ Ðặng Thị Dưỡng. Gia đình Ngài quy y theo Phật giáo Bắc Tông. Thuở nhỏ Ngài ...

 • Trưởng lão Giác Quang

  Trưởng lão thế danh là Dương Văn Thêm, sinh năm 1895, trong một gia đình trung lưu tại Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Từ thuở nhỏ cho đến lúc trưởng thành, Ngài đã hấp thụ nền giáo dục đậm nét Nho phong cổ kính có đức tính vị tha, từ ái bao dung. Mặc dù có một ...

 • Trưởng lão Bửu Chơn

  Trưởng lão Bửu Chơn thế danh là Phạm Văn Thông, sinh năm Tân Hợi (1911) tại Sa Ðéc, Ðồng Tháp. Thuở thiếu thời Ngài sinh sống tại đất nước Chùa Tháp Campuchia, do đó Ngài thấm nhuần Phật Giáo Nam Tông, vốn là quốc giáo của Vương quốc này. Sẵn có túc duyên Phật pháp ...

 • Hòa thượng Tịnh Sự (Santakicco)

  Trưởng lão Tịnh Sự, thế danh là Võ Văn Ðang, sinh năm Quí Sửu (1913), trong một gia đình có truyền thống Nho giáo, tại một vùng quê miền Nam, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Ðồng Tháp. Thân phụ Ngài là cụ Võ Văn Tỏ, thân mẫu là cụ Trần Thị Thông. Năm 7 ...