Pháp Âm

Thơ – Người khất thực – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

03-Nguoi-Khat-Thuc     

Thơ – Bày tỏ 1 – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

20-Bay-To-1     

Thơ – Trên sông – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

04-Tren-Song     

Thơ – Sư nằm đọc sách – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

05-Su-Nam-Doc-Sach     

Thơ – Tặng ni viện Viên Không – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

07-Tang-Ni-Vien-Vien-Khong     

Thơ – Cát lòng ca nguyện – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

08-Cat-Long-Ca-Nguyen     

Thơ – Thơ già – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

09-Tho-Gia     

Thơ – Đông phương và vách đá – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

10-Dong-Phuong-Va-Vach-Da     

Thơ – Đâu đây – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

11-Dau-Day1     

Thơ – Đạo sĩ và hư vô – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

14-Dao-Sy-Va-Hu-Vo     

Thơ – Giấc ngủ của đá – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

15-Giac-Ngu-Cua-Da     

Thơ – Tiếng Sư – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

12-Tieng-Su     

Thơ – Về thăm mẹ – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

17-Ve-Tham-Me     

Thơ – Mặt trời xanh – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

18-Mat-Troi-Xanh     

Thơ – Mùa thu ta hỏi ngu ngơ – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

19-Mua-Thu-Ta-Hoi-Vu-Vo     

Vãn chùa

Thủy mặc