Chủ Nhật Vàng

02/07/2017 | Chuyên mục: SINH HOẠT TÔN GIÁO . 2734 Lượt xem

chunhatvangChủ Nhật Vàng

Video Khất Thực của chư Tăng chùa Huyền Không Sơn Thượng, khất thực tại thành phố Huế.