Danh mục

  • Triển lãm Thư Pháp tại Mỹ

    Trong chuyến vân du hành hóa và viếng thăm anh em huynh đệ và chư Phật tử trên đất Mỹ, đại sư Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh) đã tổ chức triển lãm thư pháp Việt tại chùa Hương Đạo trong dịp Đại lễ Vesak, vào lúc 8 giờ sáng đến 9 giờ tối ...