Tản Mạn Về “Những Bài Pháp Thoại Trong Ba Tháng An Cư”

18/10/2015 | Chuyên mục: HƯƠNG BÚT, VĂN . 3540 Lượt xem

PHAPTHOAI4Trước hết cho phép con được đảnh lễ từ xa Tăng Thân Huyền Không Sơn Thượng, bởi lẽ đây là nơi nương nhờ cao thượng, đây là nơi đáng học hỏi thọ trì! Thật là hạnh duyên lớn mà độc giả cuả thư viện Hoa Sen toàn cầu trong thời gian qua được thấm nhuần những bài pháp thoại cuả ngài Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Đây là một loạt bài rất giá trị cả về Pháp học lẫn Pháp hành, được trình bày thật công phu. Rất cám ơn TVHS mà ba tháng qua chúng ta có được một trường Hạ Online bất tuyệt! Tôi chưa thấy một trường Hạ nào mà vị Trưởng lão đầu đàn đã bỏ hêt tâm tư và nhiệt huyết để dạy đồ chúng như vậy, thật đáng tán thán và kính ngưỡng!

Suốt gần ba tháng qua, những loạt bài “Pháp thoại trong ba tháng an cư” của Ngài Hoà Thượng Giới Đức là những bài có số đông độc giả góp ý nhất so với những bài khác trong cùng thời kỳ. Điều này nói lên rằng nhiều người đang quan tâm đến Thầy và nhiều người đang quan tâm đến những điều Thầy trình bày trên trang nhà Thư Viện Hoa Sen. Cổ nhân có nói: “Trung ngôn nghịch nhĩ” nên những bài viết cuả Thầy đa phần trình bày về những sự thật, mà những sự thật đó đã làm “mất lòng” một số người, những người mà một là quá chuyên sâu vào những chi pháp, đào bới đất hoang mong tìm Cổ Phật trong những hố thẳm chữ nghĩa muôn trùng; hai là mê muội bởi những hào nhoáng hứa hẹn hảo huyền cho một thế giới cực lạc thần tiên ảo hoá! Cả hai đều không tiếp nhận được cái luồng sinh khí cuả Đaọ Phật mà Thầy đã trình bày trong suốt ba tháng qua, mà trái lại có một số người còn hằn học nữa là đằng khác. Có một đạo hữu mà tôi chú ý là vị ấy luôn luôn bày tỏ sự khó chịu ngay cả cách xưng hô. Thay vì nói Thầy MDTTA, Thầy Nhật Từ thì vị ấy chỉ viết MDTTA hoặc Nhật Từ…dầu sao đi nữa thì những vị này cũng đầu tròn áo vuông, thọ cụ túc giới, mình chưa là cái gì cả xin đừng quá ngã mạn kiêu căng, si mê lầm lạc. Tôi trình bày điều này không nhằm phê bình chỉ trích ai cả mà chỉ xin mọi người khi tranh luận Phật pháp thì hãy từ hoà nhu thuận, nên dung ái ngữ mà luận bàn thì mong ra mới thấy được con đường tu tập.

Có một vị khi góp ý còn tự hỏi không biết BBT có đăng câu hỏi này lên không?! Và quả thật tôi thấy có một vài câu hỏi cuả vị này không được BBT đăng lên vì lý do có tính cách mạ lị cá nhân hay gì gì đó. Thật là buồn cười khi chúng ta là những người trưởng thành nhưng mà khi tranh luận thì có những người thật chẳng trưởng thành gì hết! Chưa nói đến chuyện Thư Viện Hoa Sen là thư viện ảo, quý vị vào đó, đọc xong, thảy cho tác giả một vài câu, khen chê gì cũng đâu có ai làm phiền gì quý vị đâu? Chứ ở thư viện thật, đâu có ai cho quý vị cải vả, la lối om xòm vậy được! Đọc xong một đầu sách, thấy hay thì mượn về mà nghiền ngẫm, thích thú, cuốn nào không thích, không hạp thì trả lại giá sách thư viện, chỉ vậy thôi là văn minh rồi.

Một điều nữa tôi quan sát thấy trên TVHS là tất cả những bài viết theo khuynh hướng Bắc truyền thường ít có những phản hồi, nhưng ngược lại những bài viết có khuynh hướng Nam truyền, hoặc những tác giả đang tu tập theo truyền thống Nam tông, hoặc những bài không chấp nhận kinh nguỵ tạo hay những pháp môn tu học ngoài Phật thuyết thường có nhiều phản hồi? Xin quý vị hãy tự tìm hiểu câu trả lời.

Có lẽ phải vượt lên trên tiểu, đaị, nam, bắc mới mong thấy ra được con đường thênh thang rộng mở.

Xin phép trích lời giới thiệu Trung Bộ Kinh cuả Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thich Minh Châu để kêt thúc bài viết này:

“Càng dịch, chúng tôi càng thấy rõ ác ý cuả các nhà Bà-la-môn đã dung danh từ Tiểu thừa để gán vào những lời dạy thưc sự Nguyên thuỷ cuả Đức Phật và khiến cho các phật tử không dám học, không dám tu theo những pháp môn ấy.

Càng đọc càng thấy rõ dụng tâm hiểm độc cuả các vị Bà-la-môn, đã khôn khéo xuyên tạc Đạo Phật, khiến cho nhhững giáo lý căn bản, những tinh hoa cao đẹp nhất cuả tư tưởng nhân loại, đã bị những tư tưởng tà giáo xen lẫn, bị ruồng bỏ, bị che giấu không được biết đến, không được học hỏi tu hành.

Những chân lý bao giờ cũng là chân lý, mặt trời bao giờ cũng là mặt trời. Những lời ba hoa cuả ma vương, các cuộc đọ tài cuả những ngọn đèn lẻ tẻ mù mờ, lời lẽ bập bẹ cuả những kẻ mới tập tễnh đi vào con đường triết lý, tất cả chỉ là cuồng vọng đen tối, được ánh sang rực rỡ cuả chân lý quét sạch”

Cuối Hạ 2015

(Nguồn: thuvienhoasen.org)

 

TUỆ QUÁN – TRẦN MINH ANH