Tri Ân

29/12/2015 | Chuyên mục: HƯƠNG BÚT, VĂN . 3902 Lượt xem

“Adelaide tri ân Hòa Thượng Giới Đức.
Thay mặt cho nhóm Thiền Tánh Không Adelaide.
Thiền Sinh Thiền Tánh Không tri ân Hòa Thượng Giới Đức”

 

Những ngày cuối năm dần qua, nhưng những bước động âm thầm ấy dường như dừng lại đối với một số Phật Tử tại Adelaide, những người có duyên dự những buổi giảng của Hòa Thượng Giới Đức – Minh Đức Triều Tâm Ảnh: một thiền sư, một học giả, một nhà văn, nhà thơ, nhà thư pháp, cầm kỳ thi họa uyên thâm.

Nghe Thầy giảng, dường như tất cả lục căn mở toang, thân, khẩu, ý trở nên nhu nhuyến, dễ sai khiến, thuận lòng định tỉnh, như đám cỏ, hoang tàn khô cháy lâu ngày, bỗng được tưới tắm thỏa thê bằng một cơn mưa tháo nước, nước từ thiên cung, nước từ thượng nguồn, từ bi băng tràn qua thác, ghềnh, đập ngăn, thấm đến tận cùng những ngóc ngách u buồn của tâm.

Cái nóng thiêu đốt Adelaide tan chảy trong những hạt giống bình an, hy vọng, tin yêu vừa mới nảy mầm.

Hòa Thượng một lần nữa xác định lại con đường tu tập của Phật Tử.

Hòa Thượng Giới Đức thuyết giảng tại Úc Châu

Hòa Thượng Giới Đức thuyết giảng tại Úc Châu

Khi bước chân vào tăng đoàn, Thầy tu theo Bắc Tông (Đại Thừa), sau chuyển qua Nam Tông (Nguyên Thủy) từ năm 1973 đến nay, nên Thầy có cái nhìn dung hợp, tổng thể về đạo pháp, không cực đoan, cục bộ.

Thầy thông làu yếu nghĩa của các bộ kinh Đại Thừa, đường lối của Thiền Minh Sát, của Thiền Tông, đếnTịnh Độ, Mật Tông v.v

Dường như tất cả đều gần gũi, thân thiết với Thầy vì chính thầy đã từng trãi nghiệm tất cả những Pháp Tu này.

Thầy khuyên Phật Tử, tu theo pháp môn nào cũng được, nhưng phải lấy trí tuệ dẫn dắt. Mỗi pháp môn chỉ là một cách, một phương tiện phù hợp nhân duyên từng người.

Trí tuệ là phải biết chỗ mình đứng, việc mình làm là gì. Trí tuệ là phải biết giới hạn của phương pháp mình đang theo, để mở lòng ra học hỏi, để kịp thời điều chỉnh mà đi tới. Đi tới đâu? Tới Giác Ngộ, Giải thoát.

Trí tuệ là phải nắm rõ mục đích của đạo Phật là gì, tu tập để làm gì. Phải chăng vì tất cả nhân sinh, dù có sống trong nhung lụa, phù hoa, vật chất đầy đủ, nhưng bao giờ cũng băn khoăn, khao khát những giá trị tinh thần, tâm linh cao thượng.

Những lời giảng của Thầy, thật không thể nào diễn tả cho hết. Mỗi người nghe, lãnh hội một ý, tâm đắc một việc, tuy nhiên, đối với thiền sinh Thiền Tánh Không, những bài giảng của Thầy đã ích lợi vô vàn, đã bổ túc, mở rộng tầm hiểu biết về những gì chúng ta đang tu tập…

Tương tự, Thầy cũng khai triển những tầng thiền của Đức Phật.

Thầy giải thích sâu thêm về những tầng thiền sắc giới và vô sắc giới mà Đức Phật đã lãnh hội từ hai vị đạo sư Yoga.

“Không Vô Biên Xứ.
Thức Vô Biên Xứ.
Vô Sở Hữu Xứ Định
Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ”

Và tại sao Đức Phật từ bỏ để trở về “pháp thở”

“Thầy đã so sánh giữa “Thiền Định”“Thiền Tuệ”.

“Cái kẹt của thiền định và làm sao điều chỉnh để trí tuệ phát sinh”

Chúng con xin tri ân Hòa Thượng Giới Đức về trí tuệ uyên thâm, những lời khuyên dạy thực tiễn, khoa học, chánh kiến, tự chủ, tự lập của Thầy.

Qua đó, tất cả thiền sinh Thiền Tánh Không cảm thấy tự tin hơn, vững bước trên con đường mình đang dụng công tu tập vì biết chắc là “Mình không đi lạc vào tà đạo”.

Tuy nhiên chúng ta cần năng nổ học Pháp, miên mật hành thiền để chứng nghiệm trên chính tâm thân mình.

 

Kính tri ân bậc Thầy cao quí.

Những ngày cuối năm tháng 12 năm 2015.

 

 

NHƯ UYỂN