Trang Thơ Mùa Hiếu Hạnh (2)

12/08/2016 | Chuyên mục: THƠ, THƯ VIỆN . 2978 Lượt xem

 

ttdh2

 

ân cúc dục

chim non
núp bóng cây già
tuổi thơ có mẹ
có cha cậy nhờ
mai kia
xa bến xa bờ
đền ơn cúc dục
kinh thơ hiếu từ

 

ổi lồng

mềm ngon
như trái ổi lồng
nhờ che nắng quái
bao phong sâu rầy
áo cơm
ăn học đủ đầy
trăm đường sự nghiệp
công dày nhờ ai!

 

tổ và hang

chim trời
thì có tổ
cáo núi
vẫn có hang
mẹ cha
ai còn đủ
thì có cả thiên đàng!

 

muối

bát chè xanh
uống vội
vai cuốc
đèo mo cơm
cứu ruộng khô nứt nẻ
lưng cha
muối chảy mòn!

 

mất và còn

đồi hoang
nghé ọ bỏ đàn
ngược xuôi tìm mẹ
băng tràn đông tây
ai còn
bên mẹ tháng ngày
bông hồng đỏ thắm
đầy tay đầy lòng!

 

lệ trời

rêu phong
lợp mái từ đường
thâm nghiêm
thân phụ
trầm hương kính thờ
non cao
tạc một bài thơ
lệ trời sương giọt
đẫm tờ nhân sinh

 

ca dao

lời ru
chùm khế ngọt
lời ru
đường mía lau
mẹ già
hương của đất
con cháu
thơm đời nhau!

 

kinh cầu

thành tâm
thắp một nén nhang
chập chờn bóng mẹ
hương vàng lung linh
thành tâm
tụng một biến kinh
nguyện cầu cho mẹ
an sinh vĩnh hằng

 

chiên-đàn hương

tình mẹ
chiên-đàn hương
thơm ba ngàn thế giới
sợi khói bếp
yêu thương
thơm đời con muôn lối

 

phụng thờ

cha cho
xương vóc làm người
mẹ cho huyết sữa
nụ cười trẻ thơ
hai thân
cách núi ngăn bờ
non mòn
biển cạn
phụng thờ nghĩa ân!

 

MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH