Mục đồng

06/03/2013 | Chuyên mục: THƠ . 2908 Lượt xem

mucdong

 

 

 

 

 

 

 

Vườn tâm then cửa quên cài

Thả rong thân thế trên vai lữ hành

Mục đồng dấn bước quẩn quanh

Ngờ đâu cuối chợ trâu xanh viễn tình

Ngôn lời chết đuối trang kinh

Vong tâm như thể quên hình hài xưa

Quê hương thân thế gió lùa

Vầng trăng cố quận cũng vừa qua sông

Hai bờ có cũng như không

Trâu về gặp cỏ cánh đồng chân nguyên

Mục đồng tấu khúc bình yên

Vô thanh dậy tiếng vỡ miền khói sương!

 

CHƠN QUÁN