Xuân Vẫn Rứa Hèo!

04/03/2014 | Chuyên mục: THƠ . 3031 Lượt xem

Xuanvanruaheo

 

 

 

 

 

 

 

Tết đến non cao vẫn rứa hèo!
Thơ tràn khắp núi hỏi ai theo?
Mai vàng, cúc trắng chừng mươi chậu
Trúc biếc, lan thơm độ mấy bèo!
Khách viếng thăm, ngân nga suối hát
Người xuôi về, lảnh lót chim reo!
Tiền tài vận số nào toan tính?
Quyền chức sang hèn há buộc đeo?
Hồ vắng, cá tôm đùa bóng núi
Am sâu, mây gió thoảng lưng đèo
Giao thừa một tiếng chuông chùa đổ
Tết đến non cao vẫn rứa hèo!

CHƠN HẠNH