Chương Trình Thọ Đầu Đà Rằm Tháng Tư – Vesak 2016 Tại Chùa Huyền Không Sơn Thượng

10/05/2016 | Chuyên mục: SINH HOẠT TÔN GIÁO . 3592 Lượt xem

chuongtrinhvesakCHƯƠNG TRÌNH
THỌ ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG TƯ – VESAK – 2016
TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG
(15/04 BÍNH THÂN – 21/05/2016)

 

19 giờ 00:

– Chư Phật tử vân tập
– Cung thỉnh chư tăng quang lâm lễ đài
– Khóa kinh Tam Bảo
– Phát nguyện thọ đầu-đà

20 giờ 00:

– Cúng dường ánh sáng ( lần 1)
– Giải lao

21 giờ 00: – Thiền tọa

22 giờ 00: – Thiền hành

22 giờ 30: – Giải lao

23 giờ 00: – Tụng kệ rằm tháng tư

00 giờ 00: – Chia sẻ Phật Pháp

01 giờ 00:

– Cúng dường ánh sáng (lần 2)
– Giải lao

02 giờ 00: – Thiền tọa

03 giờ 00: – Thiền hành

03 giờ 30: – Giải lao

04 giờ 00: – Trình pháp

04 giờ 30:

– Khóa kinh sáng
– Hồi hướng công đức

05 giờ 00: – Hoàn mãn