Hình Ảnh Tôn Tạo Tượng Phật Chùa Huyền Không Sơn Thượng

26/06/2015 | Chuyên mục: XÂY DỰNG . 6062 Lượt xem

tontao
 
 
 
 
 

Để chuẩn bị an vị tại chánh điện đang xây được dựng mới, chùa Huyền Không Sơn Thượng đã tiến hành tôn tạo tượng Phật Bổn Sư bằng chất liệu đồng, chiều cao 1,4m.

Dưới đây là một số hình ảnh quá trình tượng Phật đang trong qua trình tôn tạo:
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
IMG_0298
 
IMG_0300
 
IMG_0310
 
IMG_0319
 
IMG_0326
 
IMG_0330
 
IMG_0339
 
IMG_0341
 
IMG_0343
 
IMG_0352
 
IMG_0350
 
IMG_0347
 
IMG_0344