Đá, rác và cỏ thơm (Tập 1)

01/12/2012 | Chuyên mục: SÁCH . 35013 Lượt xem

ĐÁ, RÁC VÀ CỎ THƠM

Tác giả: MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

 

Tìm trăng

 

Thung dung

đốt chữ tìm trăng

Đã vừa hoa giáp,

sông Hằng tát chơi

Lĩnh cao,

sương tuyết kiệm lời

Mom sông chợ nói,

quán cười, thản như!

 

______________________ 

Chữ

 

Chữ thì

phảng phất hương thiền

Chữ dường

đón khách thiện hiền vào ra

Chữ thì

mọc rễ ta-bà

Chữ cùng

an tĩnh

chung trà tình thâm

 

 ______________________

 

 Phật

 

Ai từ

sắc tướng tìm ta

Ai từ âm tiếng

gọi ma ngõ ngoài!

Ta là

hơi thở lai rai

Là trăng,

là gió

như lai bốn mùa!

 

______________________

Tờ kinh không

(Trân quý tặng đại huynh Viên Minh)

 

Từ huynh

bỏ núi lên đường

Tình ta

để mặc vô thường,

hỡi ai!

Đôi khi thi hứng,

một vài,

Đôi khi họa hứng,

nghiên mài vẩn vơ…

 

______________________

 Bức tranh

 

Bâng khuâng

ngồi nhớ đại huynh

Vô tình

nét trúc

rõ hình giọt sương

Bút nghiên

thơm thoảng xạ hương

Bức tranh chưa vẽ,

mười phương thiền về!

 

_____________________

 Gác mái trăng về

(Tặng Sư Pháp Tông)

 

Chừ huynh

gác mái trăng về

Chừ em ở lại

non quê bộn bàng

Non quê

thế thái mơ màng

Khói sương

nhân ảnh

ba ngàn thế thôi

 

____________________

 Thầy

(Tặng Sư Tuệ Tâm)

 

Thuở xưa

Biển Thước, Hoa Đà

Tích Tàu là vậy,

còn ta khác gì

Nhà sư

Tuệ Tĩnh vô vi

Ông-già-làm-biếng

ngủ khì biển đông!

 

 ____________________

Hồng vàng

 

Hồng vàng

một đóa tặng người

Mẹ cha một kiếp,

muôn đời hiếu tâm

Hồng vàng

đáp trả thâm ân

Phật hằng ca ngợi,

khuyên răn chúng đồ

 

 _____________________

Nguồn sâu

 

Tay gầy

kéo sợi tơ xanh

Dệt nên mộng ước,

danh thành đời con

Mai dù

đá tảng phai mòn

Núi còn mây trắng,

mẹ còn nguồn sâu!

 

 ____________________

Tâm

 

Chắt chiu

rẫy ớt, vườn cà

Ruộng khoai, nương sắn

nuôi ta trưởng thành

Mẹ cha

khuất bóng non xanh

Chữ tâm, chữ hiếu

long lanh lệ trời

 

____________________

Nhựa hồng

 

Ngọt ngào,

cam mận khác nhau

Mỗi loài mỗi vị,

chẳng đâu so bì

Yêu thương,

tình mẹ khác gì

Ăn mưa, uống nắng,

tiếc chi nhựa hồng!

 

 ____________________

Đòn chữ

 

Tình cha,

tay thước tay roi

Vạch ra ly tấc,

đứng ngồi, thấp cao

Học tùng trúc,

học trăng sao

Cầm cây bút thẳng,

nghiêng chao,

lãnh đòn!

 

____________________

Sen kinh Phật

 

Loài hoa

tiết hạnh dị thường

Đêm đêm giữ ngọc,

gìn hương cho đời

Trinh nguyên

lay động đất trời

Thơm câu kinh Phật,

ngát lời ca dao

 

 _____________________

Sen tụ thiền

 

Kết đài,

lá lục vươn lên

Cọng xanh xuyên nước,

tụ thiền đầu hoa

Thuyết kinh,

nhất đóa nhất tòa

Thơm lừng hương pháp,

ta-bà hóa duyên

 

_____________________

Sen biến tấu

 

Đáy bùn,

mầm chuyển hóa sinh

Chắt chiu nhựa luyện,

kết tinh ngọc ngà

Phong lan

cùng với liên hoa

Sắc hương

biến tấu

khúc ca hạ vàng