Danh mục

  • Thử bàn chút ít về thơ Thiền

    Người ta hay nói về thơ thiền, bàn về thơ thiền; họ đã lý giải rất hay về cái đẹp, về thiên nhiên, về con người, về không thời gian thiền – nhưng “thiền” nằm ở chỗ nào thì  thường thiếu sự dẫn chứng cho cụ thể dựa theo câu chữ của văn bản. Thơ văn ...

  • Phật giáo có thể đóng góp gì cho Minh Triết Việt

    PHẬT GIÁO CÓ THỂ ĐÓNG GÓP GÌ CHO MINH TRIẾT VIỆT       (Nhân đọc “Minh triết phương Đông và Triết học phương Tây” của Triết gia người Pháp, ông Francois Jullien. Bản Việt dịch, chủ biên: GS. Hoàng Ngọc Hiến, GS. Lê Hữu Khóa - NXB Đà Nẵng, 2004).   Trước sự phát triển không ngừng của khoa học, của chính ...