Danh mục

 • Nghe hư không thuật lại

                                    Truyền thuyết kể rằng, Thuở xưa, Nơi đây là rừng hoang, Là tha ma mộ địa Vắng vẻ chân người Nhưng huyên náo quạ, chồn, chim... Sớm hôm kia, Chợt có một sa-môn Dáng dấp khô gầy Ôm bát qua đây Huyền hoặc và nhẹ nhàng Như bước ra từ vùng mây trắng!   Có cái gì đó đẹp như thơ Và mảnh như mù sương bãng lãng Người hoà ...

 • Khúc ca nước

                            1. Ta đứng thở trên sông dài nghe thời gian cuộn chảy bọt nước xao bọt nước quẫy từ lâu rồi con cá đớp bơ ngơ trăng vẫn là con trăng từ vĩnh cửu đến bây giờ thuyền vẫn là con thuyền chưa chèo qua bỉ ngạn cái tâm cũ con sóng dâng có cái gì rất hốt hoảng cứ tung cứ rơi cứ vật vờ đốm loang đêm mây vẫn ...

 • Hư vọng hải triều âm

  Hư vọng hải triều âm (Thất ngôn nhị bách cú)     Tâm thức tàn tro cháy bập bùng Vọng nghe hư vọng hải triều âm Tinh hà, nhật nguyệt còn soi sáng Sơn thủy, vân hoa vẫn ánh hồng Đại địa bởi đâu sinh lửa gió Thế gian nào chắc hết đao cung Mịt mù bể Bắc mưa cuồng lũ Bát ngát non Tây nắng ...

 • Mộng Sơn Phương

  Một bài thơ “thuận nghịch” có thể đọc thành trên dưới 100 bài...                        1- (xuôi) Mây trời nhẹ thoáng cảnh sơn phương Tiết khí cao ngời trăng tỏa hương Cây cỏ nhuận văn hồn mượn bút Suối khe xao chữ đuốc soi đường Bay vờn khói tía tùng khêu tứ Động khẽ non xanh trúc viết chương Gầy mộng giấc Trang mơ hóa kiếp Đầy ...

 • Thi Điếu Cố Đại Trưởng Lão Minh Châu

  Tưởng niệm giác linh Người,     Hỡi ôi! Kính quý thay! Bi xót thay! Sinh diệt tợ đốm hoa Sắc không như ánh chớp Đám mây trắng ngàn năm ly hợp Cõi bụi hồng muôn kiếp tụ tan Hậu học sa-môn thương tiếc, bàng hoàng Tứ chúng đoanh vây, trái tim lệ chảy Lẽ vô thường xót đau ba cõi Luật hữu vi băng giá một ...