Tại Sao Phải Tri Túc

27/04/2019 | Chuyên mục: VĂN . 1792 Lượt xem

58443904_2214638212183678_3258640899210477568_nToàn bộ cái khổ trong cuộc đời này đi ra từ cái thích và ghét. Từ cái thích mới sinh ra cái ghét. Do không hiểu được Khổ đế rằng cái gì cũng là khổ, nên phàm phu mới có ý thích đi kiếm tìm này nọ, tìm được thì gọi là hạnh phúc, tìm không được thì gọi là đau khổ. Trốn chạy thất bại trước cái mình ghét cũng là khổ. Một người hiểu được hai điều trên đây thì thấy đời sống vật chất càng đơn giản thì càng tốt, bởi vì nhu cầu vật chất vốn dĩ xuất phát từ chuyện ta thích và ghét.

Do thích tiện nghi và ghét cái bất tiện nên mới nảy sanh ra nhu cầu. Cái thích cái ghét càng giảm thì nhu cầu cũng ít đi. Một người chán sự sinh tử không có lý do gì phải tích cóp phải cất giữ, phải sử dụng quá nhiều những nhu cầu vật chất.

Khi biết xem nhẹ nhu cầu vật chất thì mới có tâm trạng lưu ý đến tâm linh. Có xem nhẹ cái thấp mới đến được cái cao, biết xem nhẹ cái mình đang có mới có được cái tốt hơn (về mặt tâm linh). Có chán vật chất mới chán được cái thân, chán thân mới chán dục, chán dục mới tu thiền, chán Sắc giới mới tu Vô sắc, chán Vô sắc mới lìa bỏ danh sắc. Nói gọn lại, tri túc trong vật chất chính là tinh thần và lý tưởng sống của thánh nhân. Từ vô thủy luân hồi, tất cả chư Phật ba đời mười phương, tất cả hiền thánh đều sống trong tinh thần tri túc.

 

Sư Toại Khanh (giảng)