Danh mục

  • Phật giáo có thể đóng góp gì cho Minh Triết Việt

    PHẬT GIÁO CÓ THỂ ĐÓNG GÓP GÌ CHO MINH TRIẾT VIỆT       (Nhân đọc “Minh triết phương Đông và Triết học phương Tây” của Triết gia người Pháp, ông Francois Jullien. Bản Việt dịch, chủ biên: GS. Hoàng Ngọc Hiến, GS. Lê Hữu Khóa - NXB Đà Nẵng, 2004).   Trước sự phát triển không ngừng của khoa học, của chính ...