Danh mục

 • Tôi Tìm Phật

                1- "Nhược dĩ sắc kiến ngã Dĩ âm thanh cầu ngã Thị nhân hành tà đạo Bất năng kiến Như Lai" Câu kệ ngôn xưa Tôi đọc mãi, tụng hoài Qua tháng qua năm Tuổi tác chất đầy Mà vẫn không bao giờ thuộc được Tôi đã từng đi tìm ngài Qua nguy nga chùa tháp Tượng đài vàng son Điểm ngọc, đeo châu Từ kinh thành phồn hoa Đến ...

 • Giọt Mực Cũ

                sợi cỏ lay bay nơi nào gởi hạt? quả đất mênh mông không một chỗ bình yên cõi bụi hoang vu, đi về thấm mệt con đường đa phương, câu hỏi, bão bùng thêm giọt mực cũ, vầng trăng không còn nữa cặm cụi đêm, đốm lửa lắt liu tàn tôi và em - bờ bên này tủi hổ dòng sông và người, rều rác cuốn lang ...

 • Trường Ca Vesak – Tế Bào Nước Chẳng Xa Nguồn

                                  ta vẫn nói không đêm dài và địa ngục ta vẫn nói không giá rét và đau thương nắng ấm đã lên rồi thắp muôn vạn triêu dương Đức Phật hiện cỏ cây hỷ hoan lao xao sương ánh ngọc mây rất mới và đất trời reo ca trổi nhạc bày sắc cầu vồng báo triệu những niềm vui đá sỏi bên đồi tây rưng lệ mỉm cười lau ...

 • Xuân Tìm Em

                                  vô duyên cớ em ơi! xuân có mặt! và cũng thật vô duyên hoa vải sắc không hương mai huệ hồng đào bướm ong lơ láo đời giả tạm rồi thấy giả lại càng thương! tôi tìm em, tìm xuân rơi từng dấu chân ngơ ngác bụi xa mờ, hoa đốm nhảy lăng xăng chân dung ảo hiện từ con chữ ảo vẽ mặt người rều rác nổi ...

 • Tin Xuân

                    con bướm nhỏ qua vườn mang tin sớm nắng chợt hồng trên cánh lá rung rinh cây tịch lặng, đọng đầu sương lấm tấm ta và người, cùng thở giữa mông mênh hoa rất nhỏ, nhụy vừa tung phấn trắng gió bên trời, nghiêng cánh chở tình đi một chút lòng, mai sau là phấn trắng điểm tô đời, ai biết, những màu thi! cọng cỏ lao xao, xanh, ...

 • Thiên Nhai Chiết Bút (Thơ, Họa và Chuyển Ngữ)

                          Thiên Nhai Chiết Bút (Bài thơ Đường Luật “thất ngôn bát thập cú” này, dành để trân tặng, quý tặng chư vị đạo hữu, thân hữu, thi hữu, văn hữu, bằng hữu... như một lời tri tạ, bỏ bút trước khi ẩn tích – từ ngày 16, tháng giêng, Đinh Dậu,  2017 đến ngày 16, tháng ...

 • Thênh Thang

                                  ta sống thênh thang một đời gió lộng chẳng vướng mây trời, vướng núi, vướng cây ta bước tới bước lui và thở ngắm nhân tình cùng sương trắng lay bay ta với thênh thang viễn du nhân thế ngắm cuộc cờ trăm nỗi phế hưng vui ngắm quán trọ ngựa xe lữ khách bỏ đãy ta bà dăm bảy trái tim rơi! ta với hư ...