Danh mục

  • Hai hiện tượng bất thường

      HAI HIỆN TƯỢNG BẤT THƯỜNG:   Một, mạo danh thơ Thiền non thiêng Yên Tử Hai, mạo danh Thiền Minh Triết của vua Trần Nhân Tông cần phải được báo động rộng rãi     Trong thời gian gần đây có hai hiện tượng được đài báo và nhiều tạp chí truyền thông tải đăng, đưa tin nóng sốt: Một là “hiện ...